מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

ייעוץ חינם

מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

שמאי מקרקעין בפתח תקווה

שמאי מקרקעין מקליד במחשב

פעולות נוספות ששמאי מקרקעין יבצע הן בדיקת הזכויות בנכס ומצבו המשפטי. כמו כן, הוא יבצע תחשיב מפורט לאומדן שווי הנכס על ידי שלוש הגישות בשמאות ו/או שילוב ביניהן: גישת ההשוואה, גישת העלות/חילוץ וגישת היוון ההכנסות, בהתאם לסוג הנכס ולנתוני ההשוואה הקיימים.

דילוג לתוכן