מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

ייעוץ חינם

מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

שמאי מקרקעין בחולון

שמאי מקרקעין בחולון

שמאי מקרקעין בחולון מכיר את השכונות בעיר, מעורה בתכניות החלות כגון: ח-500, ח-619…
בעל ידע לבחון את החבות בהיטלי השבחה ומומחה בהפחתת היטל השבחה.

דילוג לתוכן