מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

ייעוץ חינם

מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

איחוד וחלוקה

חץ למטה

מהי תכנית איחוד וחלוקה?

תכנית איחוד וחלוקה מהווה אמצעי לתכנון שטחי קרקע.

על פי תפיסה המיועדת לספק צרכים חדשים, לא בדרך של הפקעה.

איחוד וחלוקה מתבקשת ונדרשת במקום בו החלוקה הקיימת אינה מאפשרת פיתוח השטח וניצול מיטבי.

הראיה הכוללת היא טובת בעלי הקרקע ובנוסף טובת הציבור.

א. עקרונות הקצאה ואיזון:

בחלוקה שלא הושגה עליה הסכמה של כל הבעלים הנוגעים בדבר, יחולו עליה בין היתר ההוראות המפורטות הבאות:

כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב ככל האפשר למקום בו היה קודם מגרשו של מקבל ההקצאה.

שמירת היחסיות בין מצב נכנס למצב יוצא.

במידה ולא הייתה אפשרות לשמור על מלוא היחסיות, יהיה מקבל ההקצאה זכאי לקבל מהוועדה המקומית תשלום ההפרש או לחילופין לשלם לוועדה תשלום הפרש.

כל ההתחשבנות לאזן את התמורות נעשות מול הוועדה.

מיסוי

עבור קבלת תשלומי איזון ישולם מס שבח (עסקת מכירה).

מנגד, עבור תשלומי איזון ישולם מס רכישה (עסקת רכישה).

ב. ביצוע הקצאה במתחמים שבהם בנויים מבנים:

במידה ואין אפשרות להוציא את המבנים מחוץ למתחם איחוד והחלוקה, יוקצה בגין תרומת המבנים שווי במצב הנכנס זכויות בנפרד, ויבוצע תחשיב איזון הבא:

שווי הזכויות בחלקות כבלתי בנויות.

תרומת המבנים לשווי החלקות.

תופחת התרומה הכללית של המבנים מהשווי הכולל של המתחם במצב היוצא.

תופחת התרומה הכללית של המבנים מהשווי הכולל של המתחם במצב היוצא.

יתרת השווי היוצא לאחר ההפחתה תוקצה לבעלי הזכויות באופן יחסי ע"פ שווים יחסי של החלקות כבלתי בנויות במצב הנכנס.

להקצאה היחסית של כל בעל זכות "שנכנס" עם מבנה, יוקצו זכויות נוספות ששווין זהה לתרומת המבנה לשווי החלקה במצב הנכנס.

משרדנו מושקה שמאות מקרקעין מומחה בתחום איחוד והקצאה, עריכת טבלאות איזון ופתרונות יצירתיים. 

צרו קשר במגוון אפשרויות 🙂

או חייגו 053-3091775

איחוד וחלוקה
שמאי מקרקעין

השאירו פרטים

ונחזור אליכם בהקדם

מי אנחנו ?

משרד מושקה שמאות מקרקעין מנוהל על ידי גל מושקה, שמאי מקרקעין מוסמך, יועץ נדל"ן וחבר בלשכת שמאי מקרקעין. 

דילוג לתוכן