מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

ייעוץ חינם

מיושקה שמאות מקרקעין - מס רכישה

בדיקת כדאיות כלכלית ודוח אפס

  • ראשי
  • »
  • בדיקת כדאיות כלכלית ודוח אפס
חץ למטה

בדיקת כדאיות כלכלית ודוח אפס

כיצד מחשבים את הרווח היזמי?

גישת העלות היא השיטה לשומת שווי זכויות במקרקעין שמבוססת על ניתוח מרכיבי עלות ההקמה של הנכס בניכוי פחת שנצבר בו. 
מרכיבי העלות הם: קרקע, עלות בניה ורווח ליזם.

מה כולל מחיר הקרקע?

עלות קרקע בלתי מפותחת ובנוסף הוצאות פיתוח סביבתי

מה כוללת עלויות הבניה?

עלות בניה ישירה ובנוסף עלות בניה עקיפה.

 עלות בניה עקיפה  כוללת: הוצאות תכנון וייעוץ,אגרות בניה והיטלי פיתוח עירוניים.

הוצאות בלתי צפויים מראש, חיבור חשמל, הוצאות הנהלה וכלליות.

הוצאות שיווק ופרסום, מימון ועלויות בנק.

מהם הגורמים המשפעים על רווח היזם?

הגודל ומשך הקמת המיזם, ככל שמשך ההקמה הצפוי ממושך יותר כך יגדל משך החשיבה לסיכוני השוק.

 בנוסף אופי הסביבה ורמת פריפריאליות, בסביבה ותיקה ויציבה יהיה מרכיב הסיכון של השתנות בשווי הנכס הבנוי נמוך יותר ביחס לסביבה חדשה או שמצויה בשלב שינוי.

לעומת זאת, בנכס הממוקם במיקום מרכזי תהיה רמת הסיכון נמוכה לקשיי שיווק.

רמת הביקוש למגורים תהיה בדרך כלל יציבה יותר לאורך זמן, ואילו רמת הביקוש לשימושים עסקיים תהיה תנודתית יותר.

בתקופת אי יציבות חלה עלייה ברווח היזמי המבוקש בשל תוספת סיכון.

ככל שהזכויות בנכס מורכבות יותר, כך נדרש ליזם רווח גבוה יותר.

           חושבים להשקיע? לחצו כאן 

           או חייגו ל 053-309-1775

שמאי מקרקעין
שמאי מקרקעין באשדוד

השאירו פרטים

ונחזור אליכם בהקדם

מי אנחנו ?

משרד מושקה שמאות מקרקעין מנוהל על ידי גל מושקה, שמאי מקרקעין מוסמך, יועץ נדל"ן וחבר בלשכת שמאי מקרקעין. 

דילוג לתוכן